SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Saltholmens Båtägareförening
Coboats – några tankar från styrelsen för SBF
2023-08-29 22:37

Styrelsen har idag diskuterat frågor kring användningen av appen Coboats, en app som fungerar väl och som varit till stor nytta för föreningens medlemmar och även andra båtplatsinnehavare.

Coboats är ett system som fyller funktioner för de båtplatsinnehavare som är anslutna. Såsom användningen av Coboats har utvecklats i Saltholmshamnarna är den främsta funktionen att de anslutna får information om vad som hänt med enskilda båtar. I andra hand har det handlat om information om sådant som kan påverka ett flertal eller alla båtplatsinnehavare, såsom hårt väder, problem med lås, toaletter, vaktning, o dyl. Coboats har också använts för att informera om sådant som rör kollektivet av båtplatsinnehavare i allmänhet.

 

Utöver de nämnda funktionerna har det också förekommit frågor om möjligheter att få hjälp med information eller med utlåning av verktyg, genom SBF:s försorg eller annorledes. Likaså har Coboats vid vissa tillfällen också använts för att informera om läget i andra hamnar.

 

Vid några få tillfällen har inlägg i Coboats kommenterats med som vad i sak gått ut att ett eller annat tidigare gjort inlägg inte borde ha gjorts. Det har handlat om önskemål om att slippa ta del av information som den som står bakom önskemålet inte anser relevant. Det har också handlat om uttryck för att ett tidigare inlägg varit mindre väl genomtänkt eller att det varit formulerat på ett oförskämt sätt. Att notera är dock att det förekommit att en del inlägg som blivit kritiserade också fått motsatta reaktioner, dvs uppskattning.

 

I den mån den nämnda beskrivningen är rättvisande utgör Coboats ett exempel på hur ett digitalt forum där ett stort antal användare kan göra inlägg brukar fungera. Från tid till annan blottas underliggande intressemotsättningar och åsiktsskillnader. Dessa kan leda till upplevd konflikt och irritation som påverkar olika djupt hos olika människor. En effekt härav kan bli att en eller flera användare slutar att använda forumet, Coboats. Eftersom det finns ett gemensamt intresse av att så många som möjligt av båtplatsinnehavarna är med i Coboats är det olyckligt om någon slutar använda forumet.

 

Frågan om hur vi kan undvika att någon slutar använda Coboats är svår att hantera. Förutsättningarna är helt enkelt att vi har ett forum med många användare som har olika preferenser. En möjlig bedömning är att det i ett digitalt forum som Coboats inte går att undvika att användare från tid till annan gör inlägg som inte passar andra användares preferenser. I den bedömningen ligger då att en reglering för ändamålet antagligen inte gör någon större skillnad. Alternativet att ha en granskare som övervakar forumet och påpekar vad som går an respektive inte går an, har effekter som inte förefaller överväga till alternativets fördel.

 

Den bedömning som styrelsen för SBF gör är att inte uttala något särskilt om hur Coboats används. Vad som kan hjälpa användarna och minimera risken för intressemotsättningar är att informera om hur Coboats hittills har använts i gruppen Saltholmen ALLA. Ovan redovisade beskrivning är en sådan information om hur Coboats har använts i gruppen Saltholmen ALLA. I korthet innebär den att inlägg med viss typ av information har undgått kritiska kommentarer, medan inlägg med viss annan typ av information ibland har fått sådana kommentarer.

 

Vad styrelsen i SBF härmed redogjort för är tankar om användningen av Coboatsforumet Saltholmen ALLA. Huruvida styrelsen har något mandat att uttrycka tankar om detta kan säkert diskuteras, men det var SBF som etablerade detta forum, inte minst genom att under lång tid upplysa om möjligheten att delta. En styrelseledamot är s k admin, med det arbete som en sådan roll innebär. En stor majoritet av användarna av Saltholmen ALLA är medlemmar i föreningen. Föreningen verkar också alltjämt genom olika åtgärder för att forumet används av så många som möjligt.

 

Styrelsen för SBF vill även fortsatt att båtplatsinnehavare som inte är medlemmar, skall ha möjlighet att ta del av den information som förmedlas i Coboats Saltholmen ALLA. Det är för allas bästa att så många båtplatsinnehavare som möjligt är med i det forumet. Att begränsa den information som det stora antalet föreningsmedlemmar snappar upp till endast medlemmar är därför inte vad styrelsen bedömer vara att föredra.

 

Coboats Saltholmen ALLA har sedan starten i huvudsak fungerat såtillvida att de underliggande intressemotsättningar och åsiktsskillnader som blottas varit få.

 

Efter samråd med Coboats har styrelsen dock valt att öppna ett ytterligare forum. Forumet kommer att kallas Saltholmen Trivsel, eller liknande. Information om hur båtplatsinnehavare i Saltholmen kan gå med i det forumet kommer när forumet öppnat. Alla kan vara kvar i Saltholmen ALLA, men det blir alltså ett ytterligare forum för de som så önskar. Hur det forumet utvecklas återstår att se. En tanke är emellertid att om någon exempelvis vill höra sig för om hur det för stunden ser ut i en viss gästhamn, så kanske sådana förfrågningar göras där.

 

Styrelsen vill också passa på att framföra en önskan om att så många som möjligt blir medlemmar i SBF. En förening är en form för att organisera en verksamhet avseende individer som har en intressegemenskap, för allas bästa. Genom att medverka att verksamheten fungerar på ett organiserat sätt påverkas förutsättningarna för att tillgodose intressegemenskapen.

 

– Välkomna som medlemmar! Det är enkelt; klicka på stora röda knappen här på websidan.


Nyhetsarkiv
Hamndag 4 maj2024-04-04 17:26
Medlemskort SBF2024-03-18 10:26
Årsmötesprotokoll2023-05-08 14:30
Nya medlemsrutiner2023-01-19 17:50
Felanmälningar2022-08-26 16:09
Hamndag 7 maj2022-03-22 18:17
Info från årsmötet2022-03-22 18:14
Årsmöte 20222022-02-03 13:18
Ingen hamndag i maj2021-04-18 18:47
Årsmöte 20212021-01-19 20:28
Kranen ur funktion2020-10-27 15:34
Parkering upphör2020-10-26 11:35
Parkering i oktober2020-09-27 21:11
Vaktning i virustider2020-04-02 18:53
Årsmötet2020-04-02 18:52
Elektroniska medlemskort2020-01-27 17:05
Årsmöte 20202020-01-27 13:15
Parkering i oktober2019-10-07 11:09
Kommunikation i kuling2019-09-18 22:55
Tillfällig toalett2019-09-18 22:51
Nya medlemmar välkomna2019-06-16 23:20
Hamndagen2019-05-06 19:24
Hamndag 4 maj2019-03-21 10:32
Rapport från årsmötet2019-03-21 10:25
Årsmöte 20192019-01-07 10:28
Ny hemsida2018-09-17 11:25