SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Saltholmens Båtägareförening
Bli medlem i Saltholmens Båtägareförening
BLI MEDLEM

Välkommen till Saltholmens båtägareförening!

 

Vi organiserar båtplatsinnehavarna i de två Saltholmshamnarna, vid spårvagns ände, skärgårdens början, Bosse bagarens bullar, och den saltaste badplatsen i fastlandsgöteborg!

 

Välkommen att bli medlem!  (Klicka på röda knappen till höger! Mer information i menyn [Medlem] ovan.)

Årsmötesprotokoll
2023-05-08 14:30

Nu ligger protokollet från årsmötet 2023 på vår websida: Arsmotesprotokoll_2023

 

Hoppas att det går fint med vårrustning och sjösättning! På Hamndagen i lördags var det vanlig våraktivitet i hamnen. Saltholmens båtägareförening fick några nya medlemmar. Välkomna! När ni möter era båtplatsgrannar på bryggorna så tänk på att tipsa om medlemsskap. Det går snabbt att bli medlem. Bara att klicka på denna länk och sedan på Röda knappen. https://www.saltholmen.nu/ Medlemskortet kommer direkt efter Swish. 


 

6 maj, Hamndagen med bakluckeloppis, 2023
2023-04-17

 

VÄLKOMNA till Hamndagen 2023, Lördag 6 maj kl 10-13

Öppet hus

Delar av styrelsen finns på plats för att svara på dina frågor och bjuder på fika

 

(Bilden är från Hamndagen 2019-05-04)

Kallelse till föreningens årsmöte
2023-03-06 16:38

Kallelse till Årsmöte

 

Saltholmens Båtägareförening – SBF

 

Torsdagen den 16 mars 2023, kl. 18.00

Sjöräddningens hus i Långedrag

 

 

Vi börjar med ett föredrag om båt-el med Patrick Lindahl! Han har av medlemmar varit efterfrågad som föredragshållare efter sina uppskattade utbildningar i arrangemang av Viking Yachting.

 

Förslag till dagordning.

 

 • Mötets öppnande
 • Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 • Frågan om mötet har behörigen utlysts.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2023.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.
 • Godkännande av balans- och resultaträkning för det sist förflutna räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgifter för 2024.
 • Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
 • Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
 • Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år.
 • Val av valnämnd för en tid av ett år (ordförande och ledamot).
 • Behandling av förslag från styrelsen eller medlem som inkommit i laga tid.
 • Övriga frågor.
 • Mötets avslutande

 

Motioner som skall behandlas på mötet skall vara styrelsen tillhanda senast 3 mars och ställas till
Claes Martinson, e-post: claes.m.martinson@gmail.com

 

Tio presentkort på 500 kr till SeaSea i Långedrag utlottas bland dem som vaktat under säsongen och tio presentkort på 300 kr utlottas till närvarande på årsmötet.

 

 

 

Varmt välkommen

Styrelsen

 

 

BLI MEDLEM