SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Saltholmens Båtägareförening
Bli medlem i Saltholmens Båtägareförening
BLI MEDLEM

Välkommen till Saltholmens båtägareförening!

 

Vi organiserar båtplatsinnehavarna i de två Saltholmshamnarna, vid spårvagns ände, skärgårdens början, Bosse bagarens bullar, och den saltaste badplatsen i fastlandsgöteborg!

 

Välkommen att bli medlem!  (Klicka på röd knappen till höger! Mer information i menyn [Medlem] ovan.)

Kallelse till föreningens årsmöte
2023-03-06 16:38

Kallelse till Årsmöte

 

Saltholmens Båtägareförening – SBF

 

Torsdagen den 16 mars 2023, kl. 18.00

Sjöräddningens hus i Långedrag

 

 

Vi börjar med ett föredrag om båt-el med Patrick Lindahl! Han har av medlemmar varit efterfrågad som föredragshållare efter sina uppskattade utbildningar i arrangemang av Viking Yachting.

 

Förslag till dagordning.

 

 • Mötets öppnande
 • Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 • Frågan om mötet har behörigen utlysts.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2023.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.
 • Godkännande av balans- och resultaträkning för det sist förflutna räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgifter för 2024.
 • Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
 • Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
 • Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år.
 • Val av valnämnd för en tid av ett år (ordförande och ledamot).
 • Behandling av förslag från styrelsen eller medlem som inkommit i laga tid.
 • Övriga frågor.
 • Mötets avslutande

 

Motioner som skall behandlas på mötet skall vara styrelsen tillhanda senast 3 mars och ställas till
Claes Martinson, e-post: claes.m.martinson@gmail.com

 

Tio presentkort på 500 kr till SeaSea i Långedrag utlottas bland dem som vaktat under säsongen och tio presentkort på 300 kr utlottas till närvarande på årsmötet.

 

 

 

Varmt välkommen

Styrelsen

 

 

Föreningens årsmöte 16 mars 2023
2023-01-19 23:56

Årsmötet (föreningsstämman) blir den 16 mars, kl 18.00.

 

Mer information kommer här på sidan och i Roderbladet.

 

På årsmötet blir det ett föredrag om båt-el av Patrick Lindahl. 

 

Kallelsen kommer senast två veckor innan. 

Nya medlemsrutiner
2023-01-19 17:50

Med början i januari 2023 börjar vi använda ett ännu smidigare system för att hantera oss medlemmar i föreningen. Systemet innebär att du som medlem kan förklara för båtgrannarna hur enkelt det är att bli medlem på ett litet kick. Det är bara att gå till websidan saltholmen.nu och klicka på den röda knappen: Bli medlem 

 

Betalning av medlemsavgiften görs med en gång, via bankkort, swish eller digital faktura, och därmed finns medlemskortet att nå i appen "SportAdmin MedlemsApp". Använd menyn uppe till vänster i appen (de tre vita strecken) och välj "Medlemskort" + ”Medlemskort”.

 

Förhoppningsvis blir det ganska enkelt att rekrytera nya medlemmar, på bryggan, eller i någon av de butiker som våra sponsorer har. I sponsorernas butiker tjänar en ny medlem snabbt in medlemsavgiften genom de rabatter som föreningens sponsorer ger. Därtill kan alla medlemmar förstås låna föreningens verktyg för att "greja med båten".

 

Tänk på: Ju fler av oss båtplatsägare i Saltholmen som är medlemmar, desto större möjligheter att få hamnen att fungera som vi önskar. Inte minst viktigt är att vi kan få kontakt med varandra om något händer en eller annan båt. 

BLI MEDLEM