SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Saltholmens Båtägareförening
Bli medlem i Saltholmens Båtägareförening
BLI MEDLEM

Välkommen till Saltholmens båtägareförening!

 

Vi organiserar båtplatsinnehavarna i de två Saltholmshamnarna, vid spårvagns ände, skärgårdens början, Bosse bagarens bullar, och den saltaste badplatsen i fastlandsgöteborg!

 

Välkommen att bli medlem!  (Klicka på röda knappen till höger! Mer information i menyn [Medlem] ovan.)

Vaktning – ny möjlighet!
2023-09-04 11:21

Styrelsen beslutade den 29 augusti att komplettera nuvarande vaktsystem. Syftet med kompletteringen är att få fler båtplatsinnehavare att vakta, och därigenom en säkrare hamn.

– Vaktnatt

 

Sedan länge har vi ett vaktsystem som innebär att var och en av alla båtplatsinnehavare vaktar enligt vaktschema. En vaktnatt innebär vaktning med ronder från 21.00 till 06.00.

 

De som ställer upp på detta sätt, och vaktar en hel natt, under sommartid, från 21.00 till 06.00, får tio lottchanser. För att få dessa lottchanser behöver du skriva en vaktrapport i vaktpärmen som ligger på bordet i vaktlokalen. Om du vill vakta en annan natt, så kan du göra det.

 

Om flera avser att vakta samma natt så är det förstås helt OK. Vi vill ju helst inte vakta ensamma. Det båtplatslag som fått en viss natt tilldelad har dock företräde, så om det blir för många en viss natt så får de som tillhör båtplatslaget vakta, och de som inte tillhör båtplatslaget får välja en annan natt. 

– Vaktrunda

 

Den nya möjlighet som styrelsen beslutat innebär att du kan välja att begränsa din insats genom att gå en vaktrunda! Det tar en timme. En runda innebär att du går över hela yttre och inre Saltholmshamnen. Du går varje brygga och kollar hur det ser ut med varje båt. Vintertid går du mellan alla upplagda båtar och du tittar till mastskjul, bodar och hus. (Tag på halksäkra skor; anpassa efter väder!)

 

Om du väljer att gå en runda mellan kl 21.00 och 24.00 så får du en lottchans! Om du väljer att gå en runda mellan kl 00.00 och 06.00 så får du två lottchanser! För att få en lottchans behöver du skriva en vaktrapport i vaktpärmen som ligger på bordet i vaktlokalen.

 

Notera att lottchansen bara är tänkt som en bonus. Vi vaktar för att vi har en gemenskap i hamnen där vi alla har intresse av att se efter varandras egendom och vårt gemensamma. Tänk på att det är särskilt viktigt att vi går vaktrundor också mitt i natten. Alla vaktrundor och insatser är dock välkomna!

 

Att gå en vaktrunda blir en insats för allas bästa, och därtill en liten promenad med havsluft. Du behöver inte nödvändigtvis planera in en vaktrunda i förväg. Om du en kväll tänker att det skulle passa att titta till din egen båt, eller att det skulle vara skönt att ta en tur, så kan du kolla i kalendern i Coboats om det också passar att du går en vaktrunda. (Du måste inte skriva in i Coboats-kalendern att du avser att ta en vaktrunda, men du får göra det om du vill och kan.) Kanske är du väldigt morgonpigg en viss morgon, eller så har du kanske svårt att sova en viss natt? Kanske vill hunden röra på sig? Då kan det också passa med en vaktrunda. Vi hjälps åt utifrån våra olika styrkor, morgonmänniskor, kvällsmänniskor, nattmänniskor och alla andra.  

 

– OBS: Oavsett vilken typ av vaktning du gör. För att bekräfta att du vaktat behöver du först genomföra din vaktning, och sedan fylla i en vaktrapportblankett. De finns i vaktlokalen. Avsluta genomförd vaktning genom att fylla i blanketten i vaktpärmen.

Coboats – några tankar från styrelsen för SBF
2023-08-29 22:37

Styrelsen har idag diskuterat frågor kring användningen av appen Coboats, en app som fungerar väl och som varit till stor nytta för föreningens medlemmar och även andra båtplatsinnehavare.

Coboats är ett system som fyller funktioner för de båtplatsinnehavare som är anslutna. Såsom användningen av Coboats har utvecklats i Saltholmshamnarna är den främsta funktionen att de anslutna får information om vad som hänt med enskilda båtar. I andra hand har det handlat om information om sådant som kan påverka ett flertal eller alla båtplatsinnehavare, såsom hårt väder, problem med lås, toaletter, vaktning, o dyl. Coboats har också använts för att informera om sådant som rör kollektivet av båtplatsinnehavare i allmänhet.

 

Utöver de nämnda funktionerna har det också förekommit frågor om möjligheter att få hjälp med information eller med utlåning av verktyg, genom SBF:s försorg eller annorledes. Likaså har Coboats vid vissa tillfällen också använts för att informera om läget i andra hamnar.

 

Vid några få tillfällen har inlägg i Coboats kommenterats med som vad i sak gått ut att ett eller annat tidigare gjort inlägg inte borde ha gjorts. Det har handlat om önskemål om att slippa ta del av information som den som står bakom önskemålet inte anser relevant. Det har också handlat om uttryck för att ett tidigare inlägg varit mindre väl genomtänkt eller att det varit formulerat på ett oförskämt sätt. Att notera är dock att det förekommit att en del inlägg som blivit kritiserade också fått motsatta reaktioner, dvs uppskattning.

 

I den mån den nämnda beskrivningen är rättvisande utgör Coboats ett exempel på hur ett digitalt forum där ett stort antal användare kan göra inlägg brukar fungera. Från tid till annan blottas underliggande intressemotsättningar och åsiktsskillnader. Dessa kan leda till upplevd konflikt och irritation som påverkar olika djupt hos olika människor. En effekt härav kan bli att en eller flera användare slutar att använda forumet, Coboats. Eftersom det finns ett gemensamt intresse av att så många som möjligt av båtplatsinnehavarna är med i Coboats är det olyckligt om någon slutar använda forumet.

 

Frågan om hur vi kan undvika att någon slutar använda Coboats är svår att hantera. Förutsättningarna är helt enkelt att vi har ett forum med många användare som har olika preferenser. En möjlig bedömning är att det i ett digitalt forum som Coboats inte går att undvika att användare från tid till annan gör inlägg som inte passar andra användares preferenser. I den bedömningen ligger då att en reglering för ändamålet antagligen inte gör någon större skillnad. Alternativet att ha en granskare som övervakar forumet och påpekar vad som går an respektive inte går an, har effekter som inte förefaller överväga till alternativets fördel.

 

Den bedömning som styrelsen för SBF gör är att inte uttala något särskilt om hur Coboats används. Vad som kan hjälpa användarna och minimera risken för intressemotsättningar är att informera om hur Coboats hittills har använts i gruppen Saltholmen ALLA. Ovan redovisade beskrivning är en sådan information om hur Coboats har använts i gruppen Saltholmen ALLA. I korthet innebär den att inlägg med viss typ av information har undgått kritiska kommentarer, medan inlägg med viss annan typ av information ibland har fått sådana kommentarer.

 

Vad styrelsen i SBF härmed redogjort för är tankar om användningen av Coboatsforumet Saltholmen ALLA. Huruvida styrelsen har något mandat att uttrycka tankar om detta kan säkert diskuteras, men det var SBF som etablerade detta forum, inte minst genom att under lång tid upplysa om möjligheten att delta. En styrelseledamot är s k admin, med det arbete som en sådan roll innebär. En stor majoritet av användarna av Saltholmen ALLA är medlemmar i föreningen. Föreningen verkar också alltjämt genom olika åtgärder för att forumet används av så många som möjligt.

 

Styrelsen för SBF vill även fortsatt att båtplatsinnehavare som inte är medlemmar, skall ha möjlighet att ta del av den information som förmedlas i Coboats Saltholmen ALLA. Det är för allas bästa att så många båtplatsinnehavare som möjligt är med i det forumet. Att begränsa den information som det stora antalet föreningsmedlemmar snappar upp till endast medlemmar är därför inte vad styrelsen bedömer vara att föredra.

 

Coboats Saltholmen ALLA har sedan starten i huvudsak fungerat såtillvida att de underliggande intressemotsättningar och åsiktsskillnader som blottas varit få.

 

Efter samråd med Coboats har styrelsen dock valt att öppna ett ytterligare forum. Forumet kommer att kallas Saltholmen Trivsel, eller liknande. Information om hur båtplatsinnehavare i Saltholmen kan gå med i det forumet kommer när forumet öppnat. Alla kan vara kvar i Saltholmen ALLA, men det blir alltså ett ytterligare forum för de som så önskar. Hur det forumet utvecklas återstår att se. En tanke är emellertid att om någon exempelvis vill höra sig för om hur det för stunden ser ut i en viss gästhamn, så kanske sådana förfrågningar göras där.

 

Styrelsen vill också passa på att framföra en önskan om att så många som möjligt blir medlemmar i SBF. En förening är en form för att organisera en verksamhet avseende individer som har en intressegemenskap, för allas bästa. Genom att medverka att verksamheten fungerar på ett organiserat sätt påverkas förutsättningarna för att tillgodose intressegemenskapen.

 

– Välkomna som medlemmar! Det är enkelt; klicka på stora röda knappen här på websidan.

Årsmötesprotokoll
2023-05-08 14:30

Nu ligger protokollet från årsmötet 2023 på vår websida: Arsmotesprotokoll_2023

 

Hoppas att det går fint med vårrustning och sjösättning! På Hamndagen i lördags var det vanlig våraktivitet i hamnen. Saltholmens båtägareförening fick några nya medlemmar. Välkomna! När ni möter era båtplatsgrannar på bryggorna så tänk på att tipsa om medlemsskap. Det går snabbt att bli medlem. Bara att klicka på denna länk och sedan på Röda knappen. https://www.saltholmen.nu/ Medlemskortet kommer direkt efter Swish. 


 

BLI MEDLEM