Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Saltholmens Båtägareförening
Om föreningen
Saltholmens Båtägareförening  (SBF) är en intresseförening för dig som har båtplats i Grefabs hamnar i Saltholmen. Föreningen har ca 400 medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgifter är:
  • Organisera vakthållningen i hamnen. Läs mer...
  • Vara kontaktorgan gentemot Grefab. Vi har dialog med Grefabs ledning och får information och kan framföra föreningens synpunkter. Föreningens ord väger mycket tyngre än enskilda medlemmars, och ju fler vi är desto starkare blir vi.
  • Verka för goda förhållanden i hamnen.
  • Vara nätverk för medlemmar. Genom föreningen lär vi känna varandra och kan hjälpas åt med tips och att titta till varandras båtar.