Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Saltholmens Båtägareförening
Saltholmens småbåtshamn
Hamnen ligger i Saltholmen, vid älvmynningen i västra Göteborg, se karta. Här finns drygt 1000 båtplatser. Anläggningen ägs och förvaltas av Grefab. Hamnen är delad i Yttre Saltholmen och Inre Saltholmen (vid färjeterminalen), se översiktskarta.

Mer information finns på Grefabs info om Saltholmen.
Fartbegränsning 3 knop
Under 2018 och 2019 drev SBF gentemot berörda myndigheter ett förslag om fartbegränsning till 3 knop i hamnen (tidigare 5 knop). Det resulterade slutligen i att Länsstyrelsen fattade beslut om ändrade sjötrafikföreskrifter för vår hamn. Här kan du läsa Länsstyrelsens utredning resp beslut.
Yttre Saltholmen sett från vaktlokalen